รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร BRAIN

หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 3  download

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณกนก สุริยสัตย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น. เค. เอส. โฮลดิ้ง
2 คุณกฤษฎา ชีวมงคล กรรมการผู้จัดการ บจก.เนคท์เวฟ (ประเทศไทย)
3 คุณกิตติ ตันติโชติ กรรมการผู้จัดการ บจก.แกรนด์เมททอลเซ็นเตอร์
4 คุณกิตติพศ ธนเลิศลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เมทเทิลคอม
5 คุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ซีพีแอลกรุ๊ป
6 คุณกุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก.พูลแอนด์สปา โปรดักส์
7 พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ที่ปรึกษา ก.ส.ท.ช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
8 คุณจรรยา สว่างจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีโอเวอร์ซีส์สตีล
9 คุณจรินทิพย์ ภิญโญชีพ กรรมการผู้จัดการ บจก.บริหารสินทรัพย์ พัฒนานคร
10 คุณจรูญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.บีพีเอส กรุงเทพ
11 คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
12 คุณชรินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
13 คุณชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.ชลิต อินดัสทรี
14 คุณชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซัสโก้
15 คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น
16 คุณชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ กรรมการบริหาร บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์
17 คุณชาญ กุลถาวรากร กรรมการผู้จัดการ บจก.ดิจิตอลรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลทิ่ง
18 คุณชิตณรงค์ วิเศษสมภาคย์ วิศวกร บจก.สหพีร์เอ็นจิเนียริ่ง
19 คุณณัฏฐ์ปุณณภา นันทพัทธ์นพิน รองประธานกรรมการ บจก.เทวัญ ดารา
20 คุณณัฏฐากร คงขำ กรรมการผู้จัดการ บจก.บีดีล
21 คุณถกล ธนเลิศลาภ ประธานบริษัท บจก.เมทเทิลคอม
22 คุณธนพจน์ ศุภศรี กรรมการผู้จัดการ บจก.วู้ดเวอร์ค
23 คุณธนพันธ์ ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มลิสซิ่ง
24 คุณธนัท ติระพรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.สไมล์ คอร์เนอร์
25 คุณธนินท์รัฐ ภูมิธนเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บจก.ภูมิธนเกียรติ
26 คุณนทีทอง ทองไทย กรรมการผู้จัดการ บจก.นิร์วานา
27 ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ ประธานบริษัท บจก.ผลไม้กระป๋องประจวบ
28 คุณนลินภัสร์ เรขะธีระโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.พารามิล การ์ด
29 คุณนาถรวี วงศ์ภวาภัค กรรมการผู้จัดการ บจก.อินโนเวทีฟ เฮลท์ โปรดักส์
30 คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ ผู้จัดการทั่วไป บจก.ตัน แอนด์ ซันส์
31 คุณนุพงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการ บจก.ลินโดโมบิเลีย
32 คุณเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยาม ควอลิตี้ อินดัสทรี้ส
33 คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้
34 คุณปราณิศา อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการผู้บริหาร บจก.เจมส์ พาวิลเลียน ครีเอชั่น
35 คุณปรารถนา กวินวุฒิกุล กรรมการบริหาร บจก.พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง
36 พล.ต.ท. ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
37 คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซียไซรัส จก. (มหาชน)
38 คุณพรร์พิมพ์ สิงห์สมบุญ กรรมการผู้จัดการ บจก.พรพลังโชค
39 คุณแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
40 คุณไพรัช เจริญชัยพงศ์ กรรมการ บมจ.นำสินประกันภัย
41 คุณภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ กรรมการบริหาร บจก.ธนบุรีพานิช (กลุ่มธนบุรีพานิช)
42 คุณมัทยา ดีจริงจริง กรรมการผู้จัดการ บจก.ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่
43 คุณรอด ฟูวงศ์เจริญ รองกรรมการ บจก.ส.ศิลป (2521)
44 ดร.รัฐนันทน์ เชนสิริเมธีกุล ประธานผู้บริหาร บจก.เอสเอฟเทค เทคโนโลยี
45 คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม
46 คุณวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
47 คุณวรพงษ์ สุธานนท์ หุ้นส่วน บจก.ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)
48 คุณวรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ทีเคเอส เคมิคอล (ประเทศไทย)
49 คุณวรวรรณ ตั้งตรงศักดิ์ กรรมการบริหาร บจก.พระราม3กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล
50 คุณวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
51 คุณวินสันติ์ กองยศสืบ กรรมการผู้จัดการ บจก.ปูกะเอ เบเกอรี่
52 พ.ต.อ.วิญญู อำนวยสมบัติ รอง ผบก.สส.สตม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
53 คุณวิมล บุญธีวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
54 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสเธติค พลัส
55 คุณวิไล วณิชย์คูพลังกูร กรรมการผู้จัดการ บจก.ทริปเพิลไฟว์ โพลีวู้ด
56 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน
57 คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหาร บจก.เจดับบลิวเรียลเอสเตท
58 คุณวีรวุฒิ ไวเมลืองอรเอก ผู้จัดการทั่วไป บจก.ซีเอสพีคาสติ้ง ประเทศไทย
59 คุณศรีบังอร รัตนวงศ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามสำลี
60 คุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ผู้อำนวยการ บจก.คีนน์
61 คุณศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ บจก.แม็กเพาเวอร์เทคโนโลยี
62 คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.เวสเทอร์นพร็อพเพอร์ตี้
63 คุณสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษา บจก.ศรีนคร แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์
64 คุณสมภพ บุญใย รองประธานบริษัท บจก.เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง, บจก. เอเออี อินเตอร์เนชั่นแนล
65 คุณสมลักษณ์ แสงปราสาท รองประธานกรรมการบริหาร บจก.อีลิท โปรวิชั่นส์
66 ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ
67 คุณสมสวัสดิ์ บุญทาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
68 คุณสมานชัย อธิพันธุ์อำไพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ลีโอวูด อินเตอร์เทรด
69 พ.ต.อ.สันติ พนาวงศ์ กรรมการ บจก.เจ เจ สยามพัฒนา
70 คุณสิรินทร เจริญกิจวิวัฒน์ ผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.สิรินทราทรานสปอร์ต
71 คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ.ไลท์ติ้งแอนด์อีควิปเมนท์
72 คุณสุกัญญา ภู่สุนทรศรี กรรมการผู้จัดการ บจก.ภู่เจริญผล กรุ๊ป
73 คุณสุชัย หยองอนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บจก.โรงพยาบาลกรุงสยาม
74 คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้อำนายการ บจก.เอเชียเสริมกิจ
75 คุณสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร บจก.ภูเก็ตสแควร์
76 คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการบริหาร บจก.กลุ่มเซ็นทรัล, บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
77 คุณสุพร เจริญวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.นาราโกลบอล
78 คุณอดิศร ตันเองชวน กรรมการผู้จัดการ บจก.นาเมืองเพชร พาราวู้ด
79 คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ กรรมการ สมทบ บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์)
80 คุณอโนทัย ทรงไท ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยพลอิสระ
81 คุณอรรถพงศ์ พรธิติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจ 2 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
82 คุณอรวรรณ ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
83 คุณอรุณ ศรีระยับ กรรมการผู้จัดการ บจก.แมคพาวเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง
84 คุณอัครินทร์ เหมอยู่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.เซราไทย
85 คุณอุรุวัลย์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงมิตร
86 คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีลิค คอร์พ