SPEAKERS

คุณกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

การปฏิรูปประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

- เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่นำมาปฏิรูปขั้นตอนการทำงานของภาครัฐให้คล่องตัว (Ease of doing Business)

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

์New Technology of agro Industry to serve global Demands

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

รองประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Deep Shift Technology Tipping Points and Impact

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

Capital markets and financial innovation

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

CEO บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด

KKTT : The innovation Model for Smart city

คุณนิธิ ภัทรโชค

Vice President - Domestic Market, SCG Cement-Building Materials

Logistics and Transportation Innovation : Changing The Business and Consumer Behaviors

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

อดีตอธิการบดี มศว.

Health Trends for Executives

สุขภาพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของผู้บริหารยุคใหม่ มาเรียนรู้การป้องกันโรคยอดฮิตและการรักษาทางการแพทย์ยุคใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีและยั่งยืน

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

The Next Generation Energy Change Global Industry and Consumer Behaviors

Mr. Lance Tanaka

Managing Director Asia Executive Resource Ltd . Asia

How to Creat innovation Culture in the organization

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์

กรรมการผู้จัดการ Cisco Thailand

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ Microsoft Thailand

Global Technology Trends for high Performance Business

อ.ภูว์สมิง กองเกิด

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือวิชั่น

กิจกรรมสัมพันธ์ BRAIN 2

คุณปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคเตอรี่ เอ๊าเลท จำกัด (มหาชน)

FN : From Family Business

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ (บล.) ซีแอลเอ (ปรเทศไทย)

เศรษฐกิจและการลงทุนโลก 0.4-4.0

คุณอริยะ พนมยงค์

กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย

LINE กับการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

Co-Founder Fire OneOne

Change & innovation to Business Evolution

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

พลิกแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

คุณที่รัก บุญปรีชา (พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที)

พิธีกรรายการไอทีชื่อดัง

The Apps & Technology "Executive Should have"

คุณชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์

ผู้จัดการอาวุโส แผนกเทเลเมติคส์ / Garmin / Product Manager บริษัท จีไอเอส จำกัด

Gadget Trend for health

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ

Co-Founder "Ricult ผู้นำ Machine Learning"

New Technology for smart farming

คุณธีระชาติ ก่อตระกูล

CEO & Co - Founder

Intelligent platform for stock Investment

ตารางการอบรมหลักสูตร BRAIN

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

กำหนดการ

เปิดโครงการ

วันที่ 18 มกราคม 2561    เวลา 13.30 - 17.00 น.  (18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์)     ห้อง Royal Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์


ระยะเวลาอบรม

18 มกราคม - 21  มิถุนายน 2561 (ทุกวันพฤหัสบดี)

เวลา 14.00 - 17.30 น. (อบรมจำนวน 12 ครั้ง)

เวลา 18.30 - 22.00 น. Dinner Party


สถานที่อบรม

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.fti.or.th/brain  02-345-1067